Personalet

For os er det vigtigt, at vi er åbne og tydelige og har hoved og hjerte med i det, som vi gør!

Personalet i Svalen består af en lille solid og stabil gruppe faste medarbejdere og faste vikarer. For børn og forældre betyder det, at de altid bliver mødt af kendte ansigter. I selve personalegruppen bevirker det, at vi kender hinanden indgående og derfor kan udnytte den enkeltes ressourcer og forskelligheder optimalt.

Pædagogisk arbejde kræver et stort følelsesmæssigt overskud og en personlig sikkerhed. Vi oplever, at evnen til at lytte til hinanden, give og modtage omsorg, den gensidige respekt, vores evne til at finde fælles holdninger og være enige om handlingerne giver os et solidt fundament at trække samt bygge på.

Drivkraften i vores arbejde er arbejdsglæden, kærligheden og omsorgen for børnene. I Svalen har vi stor glæde og udbytte af at modtage pædagogstuderende. Ligesom vi også byder borgere fra forskellige kommunale tiltage, samt praktikanter fra folkeskolen og andre velkomne. Børnene synes, det er spændende med "nye voksne" i huset og vi lader ikke chancen for ny inspiration og nye vinkler gå ubenyttet forbi. 

Inspiration og ny viden får vi også gennem erfaringsudvikling med andre institutioner, kurser, litteratur mv. Hertil kommer, at vi har engagerede forældre, og en bestyrelse som også bringer nye ideer og tiltag i spil. 

Vuggestuen 

Connie Jensen, Pædagog/leder

Metha Hansen, Pædagogmedhjælper

Charlene Ketelsen, Pædagog  

Anne Johansen, Pædagog

Christina Schmidt, Pædagog

Børnehaven

Anette Frederiksen, Pædagog

Bente Hein, Pædagog

Christine Hein, Pædagog

Kirsten Clausen, Pædagogmedhjælper

Susanne Küseler. Pædagogmedhjælper

Jonas Tollestrup Jensen, Pædagogmedhjælper

Vikarer

Malene Küseler