Børnehaveforeningen - Svalens venner

Som medlem gør du en afgørende forskel i børnenes hverdag!

Formål
Børnehaveforeningens formål er at give Svalen en økonomisk håndsrækning, til udgifter som ligger udenfor de overordnede budgetter.

Vi gør en forskel
Børnehaveforeningen har gennem årene ydet mange bidrag med det formål at gøre børnenes hverdag i Svalen lidt sjovere og lidt mere indholdsrig. Det hidtil største bidrag er købet af det lille skovareal, som, til stor glæde for børnene ligger i forlængelse af legepladsen.

I de seneste år har foreningens bidrag dog været afgørende for at at børnene f.eks. fortsat har kunnet komme i svømmehalen, på større udflugter, få besøg af teatergrupper mv. Ligesom foreningen også har bidraget til indkøb af legetøj, spil, bøger, indretning af rum mv.

Indtægter
Foreningen generer overskud gennem salg af medlemskaber, overskud fra sommerfesten samt frivillige donationer.

Medlemmer
Enhver, som ønsker at gøre en forskel for børnene i Svalen, kan tegne medlemskab af foreningen. Prisen er 50 kr. om året.

Bestyrelsen
Bestyrelsen i Svalen og Børnehaveforeningen er den samme.

Regnskab
Kasseren fremlægger regnskab i forbindelse med generalforsamlingen, hvor der også er mulighed for at stille forslag til midlernes anvendelse.

 

Svalens navn

I forbindelse med etableringen af børnehaven, udskrev børnehaveforeningen en konkurrence for at finde det helt rigtige navn til institutionen! 
Svalen kom til at hedde svalen med begrundelse i en gammel overtro som lyder: ”Svalen anses som en lykkebringer". "Hvor svalen bygger sin rede, menes den at bringe lykke til hjemmets beboere”.

 

Kontakt Børnehaveforeningen

Maria Kraak Blaudzun

Tlf.: 20729321

E.post: maria@kraak.dk